Landmann Polska Sp. z o.o.

ul. Kuziennicza 13b

59-400 Jawor

tel. sekretariat: + 48 76 870 24 61 (w godzinach pn - pt: 8:00 - 16:00)

tel. sprzedaż: + 48 76 870 24 61 wew. 24, 27, 28, 34 (w godzinach pn - pt: 8:00 - 16:00)

tel. serwis: + 48 76 870 24 61 wew. 24, 27 (w godzinach pn - pt: 8:00 - 16:00)

tel. księgowość: + 48 76 870 24 61 wew. 16, 17, 18 (w godzinach pn - pt: 8:00 - 16:00)

tel. magazyn: + 48 664174513 (w godzinach pn - pt: 8:00 - 16:00)

e-mail: landmann@landmann.pl

NIP: 695 -13 - 10 - 370

Regon: 390569195

Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł

Zarząd: Tadeusz Piotr Golonka
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej

IX Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000122768

strona internetowa - https://landmann.pl/